Wydarzenia w życiu

Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc oto co zrobić, gdy pojawią się w życiu zmiany

Ślub lub rozwód

Brakujące lub nieprawidłowe dane mogą sprawić, że wypłata Twoich oszczędności emerytalnych zostanie opóźniona lub nawet uniemożliwiona.

Jeśli weźmiesz ślub lub rozwiedziesz się, możesz zmienić swoje nazwisko lub beneficjentów. Swoje dane możesz zaktualizować na stronie internetowej NN Investment Partners: www.nntfi.pl. Dzięki temu dowiemy się, kogo chcesz wskazać do otrzymania wartości swojego konta, jeśli umrzesz przed przejściem na emeryturę.

Odejście z pracy

Jeśli odejdziesz z IMI, składki przestaną być wpłacane na Twoje konto. Możesz pozostawić swoje środki zainwestowane na koncie w PPE lub przenieść je do innego programu emerytalnego. Jeśli pozostawisz swoje środki zainwestowane na koncie w PPE, nadal będziesz mieć możliwość śledzenia swojego konta i zmiany swoich inwestycji przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz warianty inwestycyjne.

Jeśli chcesz przenieść swoje konto, możesz przetransferować swoje pieniądze do innego programu PPE lub IKE należącego do Ciebie lub osoby uposażonej. Spowodowałoby to zamknięcie konta w IMI Employee Pension Plan.

Choroba

Jeśli poważnie zachorujesz i nie będziesz już w stanie pracować, masz szansę wcześniej odebrać oszczędności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat wpływu choroby na Twoje świadczenia, skontaktuj się z Działem HR.

Przeprowadzka

Czy niedawno zmieniłeś(aś) adres zamieszkania? Czy wiesz, że może to mieć wpływ na to, czy Twoje świadczenia zostaną wypłacone, gdy ich potrzebujesz?

W przypadku zmiany adresu zamieszkania możesz zaktualizować swoje dane osobowe na stronie internetowej NN Investment Partners: www.nntfi.pl. Należy również poinformować o tym IMI.

Przerwa w pracy zawodowej

Praca w mniejszym wymiarze godzin lub przerwa w pracy może pozostawić lukę w Twoich oszczędnościach. Aby upewnić się, że możesz zrobić sobie przerwę i nie martwić się o swoją przyszłość, powinieneś wcześniej rozważyć zwiększenie swoich składek.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat wpływu przerwy w pracy na Twoje świadczenia, skontaktuj się z Działem HR.

Świadczenia z tytułu śmierci

Jeśli umrzesz, będąc pracownikiem IMI, osoby na Twoim utrzymaniu otrzymają świadczenie odpowiadające wartości Twojego konta PPE. W razie potrzeby należy zaktualizować dane beneficjentów na stronie internetowej NN Investment Partners: www.nntfi.pl, aby zapewnić szybkie otrzymanie przez osoby będące na Twoim utrzymaniu odpowiednich świadczeń.