Kiedy możesz przejść na emeryturę?

Możesz wybrać czas, kiedy przejść na emeryturę, a jeśli wiesz, kiedy chcesz to zrobić, pomoże Ci to przygotować odpowiedni plan

Możesz zabrać swoje oszczędności z Pracowniczego Programu Emerytalnego po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 lat, jeśli masz prawo do przejścia na emeryturę od tego wieku).

Jeśli nie zaczniesz pobierać swoich oszczędności przed ukończeniem 70. roku życia zostaną one wypłacone automatycznie. W przypadku Twojej śmierci wypłata zostanie dokonana na wniosek Twojego beneficjenta.

Pamiętaj, że im wcześniej zaczniesz wypłacać swoje oszczędności emerytalne, tym mniej czasu pozostanie na zwiększenie wartości Twojego konta na podstawie składek i zwrotów z inwestycji. Dlatego też, wypłacanie oszczędności tuż po uzyskaniu uprawnień emerytalnych może być mało korzystne.