Przystąpienie do programu

Przystąpienie do programu jest łatwe — już dziś wypełnij formularz lub przejdź na stronę internetową.

Możesz przystąpić do PPE, jeśli:

Asset632b026fc6b161 95209262

Jak przystąpić do programu

Wypełnij Deklarację uczestnictwa, wydrukuj ją i przynieś do Działu HR. Wersję papierową znajdziesz tu: Wersja papierowa. Zwróć, proszę, uwagę, że preferujemy wypełnienie deklaracji online, gdyż tylko ten sposób zapewnia czytelność i poprawność wprowadzonych danych.

Co zrobić w sytuacji, jeśli nie chcesz być członkiem?

Jeśli nie chcesz gromadzić oszczędności w PPE, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa w ciągu miesiąca od przystąpienia do programu, otrzymasz zwrot swoich składek.

Jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa po upływie miesiąca od przystąpienia do programu,zamiast zwrotu składek, Twoje członkostwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym zostanie zawieszone. Oznacza to, że pieniądze na Twoim koncie będą nadal inwestowane do momentu przejścia na emeryturę lub przeniesienia konta do innego programu emerytalnego.

Ewentualną rezygnację należy dokładnie przemyśleć, ponieważ oznacza ona utratę możliwości ponownego przystąpienia do programu IMI.