Przenoszenie między programami

Przeniesienie składek emerytalnych między poszczególnymi programami PPE jest łatwe.

Przeniesienie z innego programu

Jeśli masz jakiekolwiek składki emerytalne zgromadzone w innym Pracowniczym Programie Emerytalnym lub na innym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), możesz poprosić o przeniesienie ich do Pracowniczego Programu Emerytalnego IMI.

Przeniesienie do innego programu

Jeśli zakończysz pracę w IMI, możesz przenieść wartość swojego konta Pracowniczego Programu Emerytalnego do innego programu (może być to inny program PPE, zarówno jak Indywidualne Konto Emerytalne IKE, należące do Ciebie bądź osoby uposażonej). Twoje konto w Pracowniczym Programie Emerytalnym firmy IMI zostanie zamknięte.

Taką decyzję należy dobrze przemyśleć

Transfery emerytalne mogą być złożone i mogą nie być odpowiednie dla niektórych osób. Jeśli rozważasz przeniesienie, zalecamy zasięgnięcie porady finansowej. Może się to wiązać z koniecznością poniesienia opłaty.