Przejęcie kontroli

Monitorowanie oszczędności jest proste. W przypadku braku wystarczających oszczędności można podjąć określone działania.

Po ustaleniu celu należy sprawdzać swoją szacunkową emeryturę przynajmniej raz w roku, przeglądając ostatnią informację o prognozowanych świadczeniach.

Jeśli uważasz, że nie jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, możesz podjąć określone działania, aby zwiększyć swoje szacowane dochody emerytalne:

Płacenie składek

Nie musisz wpłacać dodatkowych składek, ale jest to najprostszy sposób na zwiększenie wartości swojego konta, jeśli nie jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu. Minimalna składka pracownika wynosi 50 PLN, ale można wpłacać więcej.

Zmiana inwestycji

Możesz spróbować zwiększyć wartość swojego konta, inwestując w fundusze dążące do uzyskania wyższej stopy zwrotu. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko, więc musisz być przygotowany(a) na to, że wartość Twojego konta będzie rosnąć, ale może również spadać.

Późniejsze przejście na emeryturę

Im dłużej pracujesz, tym dłużej wartość Twojego konta będzie rosnąć w oparciu o składki i zwroty z inwestycji.